My Blog List

Friday, May 6, 2011

Bharathi

Subramanya Bharathi (Tamilசுப்பிரமணிய பாரதி) (December 11, 1882 - September 11, 1921) was a Tamil poet from Tamil Nadu,India, an independence fighter and iconoclastic reformer. Known as Mahakavi Bharathi (the laudatory epithet Maha Kavi meaning Great Poet in many Indian languages), he is celebrated as one of India's greatest poets. Bharathi was prolific and adept in both the prose and poetry forms. His compositions helped rally the masses to support the Indian independence movement in South India. Bharathi lived during an eventful period of Indian history, his contemporaries including prominent leaders of the Indian independence movement such as Mahatma GandhiBal Gangadhar TilakSri Aurobindo and V.V.S.AiyarBharathi was born to Chinnasami Subramanya Iyer and Elakkumi (Lakshmi) Ammaal as "Subbayya" on December 11, 1882 in the Tamilvillage of Ettayapuram. He was educated at a local high school called "The M.D.T. Hindu College" in Tirunelveli. From a very young age he learnt music and at 11, he was invited to a conference of Ettayapuram court poets and musicians for composing poems and songs. It was here that he was conferred the title of "Bharathi" ("one blessed by Saraswati, the goddess of learning).
Bharathi lost his mother at the age of 5 and his father at the age of 16. He was brought up by his disciplinarian father who wanted him to learn English, excel in arithmetic, become an engineer and lead a comfortable life. However, Bharathi was given to day dreaming and could not concentrate on his studies. In 1897, perhaps to instill a sense of responsibility in him, his father had the 14 year old Bharathi, married to his seven year younger cousin, Chellamal.
After this early marriage, Bharathi, curious to see the outside world, left for Benares in 1898. The next four years of his life served as a passage of discovery. During this time he discovered a country in tumult outside his small hamlet. Bharathi worked as a teacher in Madurai Sethupathy High School (now a higher secondary school) and as a journal editor at various times in his life.

Saturday, February 12, 2011

tags

tamil poet, bharathiyar, barati, poems, madurai, tamilnadu, songs, tamilan,

Sunday, January 30, 2011

links

Business:

www.mrgroupindia.com
www.arasappalams.com
www.vikasnighties.com
www.arasiyalkalam.com
www.teckinfosoft.com
www.valghavalamudan.com
www.srienterprisesinc.com
www.shathiguardings.com
www.vasuindia.com
www.blueworksindia.com
www.srilakshmispokenenglish.com
www.getinjob.com
www.getinproject.com
www.mukurtham.com
www.graphicsbg.com
http://beam193434.supersite.myorderbox.com


Education:
www.standardinfotechnologies.com
www.sbgsmtti.net

Government:
www.svpitm.ac.in
www.esictirunelveli.org


NGO:

www.meetppu.org
www.itassociation.co.in
www.bharatiar.com
www.thiruvalluvar.name
www.motherfoundation.net
www.bharathtrust.com
www.vhm.name


Services company:
www.firstnightdecoration.com
www.vsquareservices.com
www.beamconsultancy.com


Travels:
www.sptravels.co.in
www.relax-tours.com
www.shtcindia.com (Portfolio -Internet marketing)
www.lorrybooking.com


Verticals:

Free Classifieds
Hospital ERP Software

SEO Portfolio:

www.online-help-desk-softwares.com
www.credit-remortgage.info
www.ecar-loans.info
www.debtconsolidation-services.info
www.cheap-weight-loss.info
www.help-desk-softwares.info

SEO Portfolio - Blogs Maintained:
www.designersiva.blogspot.com
http://bharathfoundation.blogspot.com/
http://sriharitravels.blogspot.com/
http://laptopsalesservice.blogspot.com/
http://firstnightdecoration.blogspot.com/
http://kottapathar.blogspot.com/
http://bedtti.blogspot.com/
http://tv-actors.blogspot.com/
http://jeevatapes.blogspot.com/

Wednesday, January 19, 2011

Photo Gallery


Saturday, January 8, 2011

சின்னஞ் சிறு கிளியே - கண்ணம்மா!
செல்வக் களஞ்சியமே!
என்னைக் கலி தீர்த்தே - உலகில்
ஏற்றம் புரிய வந்தாய்! (1)

பிள்ளைக் கனியமுதே - கண்ணம்மா
பேசும்பொற் சித்திரமே!
அள்ளி யணைத்திடவே - என் முன்னே
ஆடி வருந்தேனே! (2)

ஓடி வருகையில் - கண்ணம்மா
உள்ளங் குளிரு தடீ!
ஆடித்திரிதல் கண்டால் - உன்னைப்போய்
ஆவி தழுவு தடீ! (3)

உச்சி தனை முகந்தால் - கருவம்
ஓங்கி வளரு தடீ!
மெச்சி யுனை யூரார் - புகழ்ந்தால்
மேனி சிலிர்க்கு தடீ! (4)

கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் - உள்ளந்தான்
கள்வெறி கொள்ளு தடீ!
உன்னைத் தழுவிடிலோ - கண்ணம்மா
உன்மத்த மாகு தடீ! (5)

சற்றுன் முகஞ் சிவந்தால் - மனது
சஞ்சல மாகு தடீ!
நெற்றி சுருங்கக் கண்டால் - எனக்கு
நெஞ்சம் பதைக்கு தடீ! (6)

உன்கண்ணில் நீர்வழிந்தால் - என்நெஞ்சில்
உதிரங் கொட்டு தடீ!
என் கண்ணிற் பாவையன்றோ? - கண்ணம்மா!
என்னுயிர் நின்ன தன்றோ? (7)

சொல்லு மழலையிலே - கண்ணம்மா!
துன்பங்கள் தீர்த்திடு வாய்;
முல்லைச் சிரிப்பாலே - எனது
மூர்க்கந் தவிர்த்திடு வாய் . (8)

இன்பக் கதைக ளெல்லாம் - உன்னைப்போல்
ஏடுகள் சொல்வ துண்டோ?
அன்பு தருவதிலே - உனைநேர்
ஆகுமோர் தெய்வ முண்டோ? (9)

மார்பில் அணிவதற்கே - உன்னைப்போல்
வைர மணிக ளுண்டோ?
சீர்பெற்று வாழ்வதற்கே - உன்னைப்போல்
செல்வம் பிறிது முண்டோ? (10)


- மகாகவி பாரதி